<div align="center"> <h1>Aikido Poznań</h1> <h3>Strona dotycząca działalności i rozpowszechniania sztuki walk Aikido w poznaniu</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.icpnet.pl/~mirekk/index.html" rel="nofollow">http://www.icpnet.pl/~mirekk/index.html</a></p> </div>